2310685178 Paleokomi, Anothen Peripheriakou, Evosmos, Thessaloniki info@epiplabellis.gr
1